Образовање се не састоји од тога колико сте запамтили или колико знате. Састоји се од тога да разликујете колико знате, а колико не.

Anatole France

Добар образовни систем ће нас научити макар то колико мало знамо и колико још треба да учимо.

Ser Džon Labok

О школи

Created: Tuesday, 01 October 2013

       Наша школа је школа у којој се учи како да се учи, тимски ствара, демократски комуницира, заједнички савлађују препреке, уважавају и поштују различитости, развија одговорност, подстиче радозналост и креативност и омогућује свестрани развој личности детета. Подржавамо савремене методе учења и користимо информационо-комуникационе технологије у наставној пракси, оспособљавајући ученике за самостално учење али и примену знања стечених у школи у даљем школовању и животу.

      Континуирано улажемо у професионални развој наставног кадра и осавремењивање наставног процеса и повећање постигнућа ученика. 

 

Hits: 3702

Designed by Danijela

Copyright © 2018 Основна школа "Свети Сава" Горњи Милановац. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.