Продужени боравак

Created: Friday, 13 December 2013

img 0340v          Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста који након редовне наставе одлазе кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самостални боравак код куће,често излаже дете многим опасностима,а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за орга-низованом бригом о детету. Продужени дневни рад након или пре редовне наставе - ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК, један је од модела којим се могу квалитетно и конструктивно решити проблеми запослених роди-теља и перманентно иновирати ваннаставне активности.

v      Нова улога школе на тај начин ће бити максимално и рационално искоришћена, јер пружа небројене могућности деловања у  сврху правилног раста и развоја сваког детета.

 

Hits: 2440

Designed by Danijela

Copyright © 2018 Основна школа "Свети Сава" Горњи Милановац. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.